Installing CircleCI Runner via Packagecloud fails

When following the instructions to install Machine Runner 3 on Ubuntu Linux as outlined in the docs (it’s the install-machine-runner-3-on-linux page, it seems I can’t include links in posts), the circleci-runner package fails to install with the following error:

$ sudo apt-get install -y circleci-runner
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package circleci-runner

This is caused by missing the GPG signature reference in the sources file that the package cloud script adds. The generated sources file fetched from Package cloud is:

# this file was generated by packagecloud.io for
# the repository at https://packagecloud.io/circleci/runner

deb https://packagecloud.io/circleci/runner/any/ any main
deb-src https://packagecloud.io/circleci/runner/any/ any main

But it should contain the signed-by keys, like so:

# this file was generated by packagecloud.io for
# the repository at https://packagecloud.io/circleci/runner

deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/circleci_runner-archive-keyring.gpg]  https://packagecloud.io/circleci/runner/any/ any main
deb-src [signed-by=/etc/apt/keyrings/circleci_runner-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/circleci/runner/any/ any main

If we use the PackageCloud script without the ?any=true param, then the sources file does contain the GPG key paths, but the upstream repository doesn’t exist for our version of Ubuntu (I’m not sure if any version specific repos exist tbh).

We’ve patched around this for the moment, but it seems that installing the machine runner via apt is currently broken? I’m not clear where to report this issue, or if it’s already know, or if there is a workaround, but any guidance would be appreciated. Thanks!

Hi, @mattem,

Thanks for this report. We’ve reached out to Packagecloud about this issue and they have since deployed a fix. Can you confirm if that fixes the problem?

Thanks!

Zatím nemám pozitivní zprávy, ne ne zatím na GitHub nefunkční. Je tam už nějaká chyba od začátku. Budu se na to muset lépe podívat a pochopit, co se děje

---------- Původní e-mail ----------
Od: Chris Stephen via CircleCI Discuss notifications@circleci.discoursemail.com
Komu: buda-lukas@seznam.cz
Předmět: [CircleCI Discuss] [Feedback & Bug Reports] Installing CircleCI
Runner via Packagecloud fails

Ono to chvíli asi běželo, mám takový pocit, ale pak mi přišlo hlášení o chybě. Myslím, že to momentálně nefunguje. Komu hlásit? Nevím. Teď jdu do práce a nemohu to zkusit rozlousknout. Až pak po práci na to mrknu. Uvidíme co se to tam děje, že se nic neděje :sweat_smile:
Zatím vás nepotěším, neznám odpověď na problém. lukins-cz na GitHub

Hi, @lukins-cz,

Can you open a ticket with CircleCI Support? https://support.circleci.com/hc/en-us/requests/new

Thanks!

Thanks! I can confirm that the installation now succeeds without the need to patch the sources list file.